Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Quế
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường BTVH THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi
Quận/huyện Thành phố Quảng Ngãi
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 50 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 22 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14478 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này