Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Phia
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hưng Lễ
Quận/huyện Huyện Giồng Trôm
Tỉnh/thành Bến Tre
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 124 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 0 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này