Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên ThS. Trương Nhật Lý
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Quận/huyện Quận Cẩm Lệ
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 14 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2964 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18917 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này