Tìm kiếm

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Hứa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/basan0702
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Thăng Bình
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Toán học
Giới thiệu giao vien Toán rất chi bình thường
Xác thực bởi Phan Cong Ca, Vũ Hồng Nguyên
Đã đưa lên 360 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3856 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 68 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 189470 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này