Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Đông
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dongthu2009
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nga Thái
Quận/huyện Huyện Nga Sơn
Tỉnh/thành Thanh Hóa
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Nguyễn Bá Thuần, Lê Thị Quyền
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1657 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5696 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này