Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Duy Ngân
Giới tính Nam
Chức vụ Giảng viên Sư phạm
Đơn vị Trường TH - KT Công Nghiệp
Quận/huyện Thành phố Bắc Giang
Tỉnh/thành Bắc Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 258 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 107 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này