Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trịnh Quốc Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Huân
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 46 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 663 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1675 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này