Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Ngọc Ánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé
Quận/huyện Huyện Đăk Mil
Tỉnh/thành Đắk Nông
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh;chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 47 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 5255 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5864 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này