Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Ngọc Chí
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ngocchi28781
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cảnh Hoá
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Nguyễn Văn Đông, Phan Thị Thủy
Đã đưa lên 15 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 563 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4996 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này