Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Lê Vân Anh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Mỹ
Quận/huyện Huyện Nghi Xuân
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo Viên giỏi huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1014 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2375 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này