Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên PHÙNG DUY HIỆP
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PTCS Gành Dầu
Quận/huyện Huyện Phú Quốc
Tỉnh/thành Kiên Giang
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 849 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 67 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này