Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thanh Phú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Phuleethanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Vĩnh Định
Quận/huyện Huyện Triệu Phong
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lê Minh Hiếu, Nguyễn Ngọc Sinh
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 49 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 14769 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này