Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

156225.jpg";i:1;i:200;i:2;i:135;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Văn Đồng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Chu Văn An
Quận/huyện Huyện Đức Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Châu Tuấn
Đã đưa lên 39 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2630 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 10 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 27170 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này