Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Huỳnh Trọng Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nguyễn Văn Côn
Quận/huyện Huyện Gò Công Đông
Tỉnh/thành Tiền Giang
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4461 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2126 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này