Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phi Sang
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 1146 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 422 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 8 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 110662 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này