Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Trần Hoà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Phong
Quận/huyện Thành phố Nam Định
Tỉnh/thành Nam Định
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 423 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 126 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này