Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Thị Quế
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huongque123
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Lê Văn Tám
Quận/huyện Huyện Bù Đăng
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Nguyễn Hữu Tới, Đỗ Văn Hiếu
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 707 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1233 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này