Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ánh
Giới tính Nam
Website https://nguyenanhtranhao.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trần Hào
Quận/huyện Huyện Phú Hòa
Tỉnh/thành Phú Yên
Chuyên môn Thể dục
Xác thực bởi Võ Thành Quang, Đặng Trần Trung Đông
Đã đưa lên 82 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 219 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 32 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 11177 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này