Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Trần Mỹ Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Châu Văn Liêm
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 23 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 4802 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 15 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7224 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này