Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Huế
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Xuân
Quận/huyện Thị xã Đồng Xoài
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 18 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6501 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12457 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này