Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Giang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Kim Thư
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Phạm Vũ Phương, Lê Việt Hải
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 157 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 84027 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này