Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Coor Viếu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTBT THCS Cụm Xã Chàvàl-Zuôih
Quận/huyện Huyện Nam Giang
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu Lao động tiên tiến và giấy khen UBND huyện Nam giang tặng năm học 2019-2020
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 68 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1403 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 46320 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này