Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Thanh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhdongkho1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Thái Bá Tuấn, Mai Thiện Chánh
Đã đưa lên 311 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 130 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 224251 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này