Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Kho 1
Quận/huyện Huyện Tánh Linh
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Hoàng Công Thảo, Nguyễn Minh Thanh
Đã đưa lên 47 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 249 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 6 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 17898 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này