Tìm kiếm

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Kim Nhung
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kimnhung_86
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tam Dương 2
Quận/huyện Huyện Tam Dương
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Địa Lý
Xác thực bởi Nguyễn Thị Thuỷ, Phạm Thanh Nam
Đã đưa lên 9 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 346 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2957 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này