Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Diễn Hoàng
Quận/huyện Huyện Diễn châu
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Phạm Xuân Thắng, Vũ Quang Thi
Đã đưa lên 35 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 641 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1104 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này