Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Văn Bạo
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt
Quận/huyện Huyện Ba Tơ
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2572 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 23236 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này