Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Thành Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung 2
Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 24 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 731 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12684 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này