Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu Kiều
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Cần Đốt
Quận/huyện Thành phố Tân An
Tỉnh/thành Long An
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu vào ngành năm 2010, 2 năm liền là LĐTT.
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 232 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 5341 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này