Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sơn Mỹ
Quận/huyện Huyện Sơn Tịnh
Tỉnh/thành Quảng Ngãi
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Đặng Xuân Hùng, Trần Văn Dũng
Đã đưa lên 33 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3742 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54480 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này