Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Thi
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tuy Lai
Quận/huyện Huyện Mỹ Đức
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Bạch Đằng Thuỷ, Nguyễn Văn Thi
Đã đưa lên 67 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6918 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 26344 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này