Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đào Quang Thep
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đông Hoàng
Quận/huyện Huyện Đông Hưng
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Mỹ thuật
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 188 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 3328 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này