Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Mai Thi Hoang Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phương Trung
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Hoàng Thị Duyên, Phạm Thị Minh
Đã đưa lên 63 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 787 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 50322 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này