Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Thèn Văn Bằng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường Tiểu học và THCS Bản Luốc
Quận/huyện Huyện Hoàng Su Phì
Tỉnh/thành Hà Giang
Chuyên môn Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 54 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 381 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 48020 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này