Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Đào Lê Quỳnh Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hồ Hảo Hớn
Quận/huyện Thị xã Bến Cát
Tỉnh/thành Bình Dương
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Đang bị khóa, NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 702 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này