Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

2270.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Trần Văn Bích
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Tapthe10b7
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Nam Hải Lăng
Quận/huyện Huyện Hải Lăng
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu -Giáo viên trường THPT Nam Hải Lăng -Giáo viên tin học của trường
Xác thực bởi Nguyễn Lương Hùng
Đã đưa lên 139 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2911 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 119 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 13874 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này