Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Phượng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Hoà Mạc
Quận/huyện Huyện Duy Tiên
Tỉnh/thành Hà Nam
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 691 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 3 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 79 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này