Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Đoàn Văn Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Biên Sơn
Quận/huyện Huyện Lục Ngạn
Tỉnh/thành Bắc Giang
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp huyện
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 59 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 562 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15855 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này