Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lai Xuan Thuy
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Khungtroitim
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Thanh
Quận/huyện Huyện Vũ Thư
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi cấp cơ sở
Xác thực bởi Trần Xuân Trưởng, Đinh Ngọc Việt
Đã đưa lên 22 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 703 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 9522 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này