Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Thị Sánh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nà Tấu
Quận/huyện Huyện Điện Biên
Tỉnh/thành Điện Biên
Chuyên môn Ngữ văn
Xác thực bởi Nguyễn Sơn Hà, Lò Thị Sơn
Đã đưa lên 41 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 823 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 210519 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này