Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

244833.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Quốc Huy
Giới tính Nam
Website https://huynq1974.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thụy Hải
Quận/huyện Huyện Thái Thụy
Tỉnh/thành Thái Bình
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 207 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 196 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 491 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 68447 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này