Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lương Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Sáng Sơn
Quận/huyện Huyện Lập Thạch
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu GVG, CSTĐ
Xác thực bởi Đỗ Văn Bình, Phan Đức Cảnh
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1158 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6906 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này