Tìm kiếm

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Tạ Văn Cam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Hải Lạng
Quận/huyện Huyện Tiên Yên
Tỉnh/thành Quảng Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Giáo viên giỏi
Xác thực bởi Dương Bích Hường, Lê Hùng Diện
Đã đưa lên 4 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 519 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2266 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này