Tìm kiếm

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Như Ý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Phúc Trạch
Quận/huyện Huyện Hương Khê
Tỉnh/thành Hà Tĩnh
Chuyên môn Toán học, Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thpt Phúc Trạch, Đang bị khóa
Đã đưa lên 49 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 727 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 22796 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này