Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Kỳ Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thanh Phú
Quận/huyện Huyện Bình Long
Tỉnh/thành Bình Phước
Chuyên môn Toán học, Tin học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 57 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 35447 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4040 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này