Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Tuấn Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Vĩnh Tường
Quận/huyện Huyện Vĩnh Tường
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 12 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 3940 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4950 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này