Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Minh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Số 1 Quảng Trạch
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1861 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 5 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1985 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này