Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Văn Xao
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Di Linh
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Trịnh Trọng Luật, Lê Văn Xao
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 4 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này