Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Huỳnh Thanh Phong
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Lập
Quận/huyện Huyện Tịnh Biên
Tỉnh/thành An Giang
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 6 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 215 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 363 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này