Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng E-Learning

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Mạnh Linh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/linhnm985
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cát Bà
Quận/huyện Huyện Cát Hải
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu ITC
Xác thực bởi Lê Đình Đặng, Trần Việt Bắc
Đã đưa lên 163 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1142 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 54595 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này